Lærervejledning

Jack the Riddler er et interaktivt detektivspil, der henvender sig til engelskundervisningen i folkeskolens udskoling (7.-9. klasse). Spillet har fokus på mundtlig engelsk.

Forberedelse

Jack the Riddler kræver minimal forberedelse. Spillet spilles af eleverne to og to, hvor hver elev sidder med sin egen skærm. Det er vigtigt, at de to spillere sidder overfor hinanden, så de ikke kan se hinandens skærme. Spillet kræver internetadgang og adgang til almindelige internetbrowsere. Der kræves ingen brugeroprettelse eller installation

Fælles Mål

I Jack the Riddler arbejdes der med det mundtlige kompetenceområde i engelsk, som det er defineret efter 9. klassetrin i Fælles Mål. Nedenfor kan man se, hvilke områder Jack the Riddler har fokus på. 

Jack the Riddler læringsspil og de faglige mål i engelsk

Spillets formål

Dialogisk mundtlighed:
Jack the Riddler  har fokus på engelsk som talesprog. Spillets narrativ under-støtter gennem aktiviteter og gåder dialogisk mundtlighed og faciliterer  spontan samtale mellem eleverne. Narrativet skaber meningsfulde og udfordrende rammer, og det engelske sprog trænes gennem basal hverdags-kommunikation og rollespilsinteraktioner.

Det uformelle læringsrum:
Jack the Riddler bidrager til et uformelt digitalt læringsrum, hvor man fjerner nogle af de konventionelle strukturer, som visse elever finder usikkerhed i. Den digitale undervisning er dog stadig relevant og seriøs. Læringsspil generelt giver desuden afveksling i undervisningen, hvilket er med til at styrke elevernes hukommelse. 

Aktivering af kommunikationsstrategier: 
Kernen i Jack the Riddlers opbygning er et information gap mellem eleverne. Det betyder, at eleverne fratages brudstykker af information, som den anden elev har på sin skærm og omvendt. Dette aktiverer forskellige kommunikationsstrategier hos eleverne, idet de på engelsk må beskrive specifikke detaljer til den anden elev for at løse spillets gåder.

Træning af ordforråd: 
Igennem Jack the Riddler får eleverne trænet deres generelle ordforråd og deres ordforråd inden for specifikke semantiske kategorier. Spillet åbner ligeledes op for, at eleverne kan forstå og anvende gambitter i dialogisk hverdagskommunikation. 

Lærerens rolle

Som underviser er din rolle primært vejledende, guidende og faciliterende. Spillet fungerer ikke som en erstatning for læreren, men som supplering til undervisningen. Din rolle som lærer er derfor at supplere spillets egne feedbackmekanismer og give differentieret feedback baseret på den enkelte elevs niveau. Læreren fungerer desuden som en brobygger, der både samler op og drøfter problemstillinger fra og omkring spillet og italesætter de færdigheder, eleverne opnår. Skulle der opstå tvivl, kan du orientere dig i en guide til spillet her, der forklarer hvordan spillet igangsættes, og hvordan de enkelte dele spilles. 

Undervisningsforløb

Spillets narrativ foregår i 1888 i det Victorianske England. Handlingen, omgivelserne og karaktererne åbner op for et længere engelskfagligt undervisningsforløb om eksempelvis detektiver. Ved fuld adgang til spillet medfølger et undervisningsforløb med tilhørerende minispil, aktiviteter og opgaver inden for detektiv- og krimigenren. Det fulde undervisningsforløb varer ca. 14 lektioner, men man kan nemt håndplukke aktiviteter og tilpasse dem sit eget undervisningsforløb. Såfremt du har købt adgang, finder du det fulde undervisningsforløb og de tilhørende aktiviteter her. Der medfølger desuden et kortere undervisningsforløb til demo-versionen af spillet, som kan findes her