Analyse af Jack the Riddler

Eleverne arbejder med handling, karakterer og setting i spillet. 

Analyse af karakterne

Eleverne udarbejder efterfølgende en karakterbeskrivelse af hovedkaraktererne i spillet med fokus på direkte og indirekte personbeskrivelse, samt deres relation til hinanden. Vi har udarbejdet et elevark til de tre karakterer Chloe Chase, Arthur Armstrong og Mister Noteworthy.

Analyse af setting

Herefter undersøger eleverne , hvad der foregår i London i 1888 med fokus på Jack the Ripper og den victorianske periode. 
Vi har ligeledes udarbejdet et elevark, som du kan hente her.