The Vampire of Bathurst Hall

Eleverne læser den interaktive, ikke lineære historie “The Vampire of Bathurst Hall”. Historien er bygget op, så eleverne kan forme handlingen undervejs, og indsamle informationer til at løse et mordmysterie. Historien er lavet med værktøjet Twine, som eleverne også selv har mulighed for at bruge.

Eleverne kan enten læse og løse historien alene, eller de kan sidde sammen to og to. Når eleverne har læst historien og løst mysteriet, kan de prøve at svare på de tilhørende spørgsmål. Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle elever kan svare på alle spørgsmål, da det afhænger af, hvilken “rute” de har taget gennem den interaktive historie. Brug i stedet elevernes svar som afsæt for en klassediskussion omkring, hvordan de forskellige elever har løst mysteriet.