Til læreren

Kom godt i gang med at spille
Jack the Riddler i din undervisning

Vejledning til undervisningsmateriale, didaktiske overvejelser og Fælles Mål.

Inspiration og konkrete aktiviteter til et forløb om Jack the Riddler og crime fiction.