Guide til spillet

Brug denne guide til at forstå spillets opbygning, eller tul at guide eleverne undervejs, hvis der opstår tvivlsspørgsmål. Du kan hente en printvenlig version nedenfor: 

Kom i gang

  1. Åbn spillet i din foretrukne internetbrowser (Google Chome, Firefox, Safari, Microsoft Edge).
  2. Tryk hvor som helst på skærmen for at starte spillet. 
  3. Vælg hver jeres karakter ved at trykke på enten Chloe eller Arthur. 
  4. Sørg for, at I ikke har valgt den samme karakter. Man kan komme tilbage ved at trykke på karakteren igen eller på tilbage-knappen i øverste venstre hjørne. 
  5. Tryk på den nu synlige play-knap.

Valg af minigame

Man kan frit tilgå alle de forskellige mini-games fra spillets level select. Alle mini-games er tilgængelige fra starten. Ved at trykke på tandhjulet nede i højre hjørne og trykke på level select-knappen kan man tilgå den fra de forskellige mini-games. Man kan også vælge at gå til level select, efter man har gennemført en cryptex.

Vend tilbage til spillet

Det er muligt at vende tilbage til spillet og spille videre, hvis spillet spilles over flere lektioner, eller hvis eleverne af andre grunde må lukke spillet ned undervejs. Når spillet åbnes igen, kan eleverne vælge, om de vil fortsætte, hvor de slap. Eleverne kan også starte forfra og gå til level select og vælge det minigame de vil starte fra (se valg af minigame).

Dialog

Læs skiftevis jeres del af dialogen højt for hinanden. Når der står “Let the other player say their part” betyder det, at jeres partner har en taleboble på sin skærm, som skal læses højt. Tryk på pilene i bunden af skærmen for at gå frem og tilbage i dialogen. Tryk på krydset, når I har gennemgået hele dialogen. 

Puzzle box

Tryk på låsen for at få det første panel frem. Få sekvensen af tal på panelerne til at matche med jeres partners, så de er identiske. Bemærk, at I hver især kun kan ændre halvdelen af tallene. Tryk herefter på den gule check-knap i nederste hjørne af panelet. Herefter kommer endnu et panel op, hvor samme fremgangsmåde anvendes. Bemærk, at det ikke er muligt at “løse” det andet panel, hvis man ikke har samme sekvens af tal på det første panel. Har man brug for at lave ændringer på det første panel, gøres dette ved at trykke på en af de gule knapper, hvorefter det bliver aktivt igen. 

Cryptex

Anvend samme fremgangsmåde som ved puzzlebox, men med symboler i stedet for tal. Match symbolsekvenserne så jeres cryptexer er identiske, ved at beskrive symbolerne for hinanden. Bemærk, at symbolerne kan se meget ens ud, bortset fra små forskelle. I kan hver især kun ændre på halvdelen af symbolerne. Tryk på check-knappen, når I begge har samme kombination. 

Comic

Placér billederne i den rigtige rækkefølge. Snak om, hvad I ser på de forskellige billeder og træk billederne ind i de korrekte rammer. Når begge spillere har den korrekte rækkefølge, gennemføres opgaven, og hele tegneseriestriben bliver synlig for begge spillere.

The Marketplace

Begge spillere har nærmest identiske scener, men der mangler vigtige objekter på begge skærme. Fortæl hinanden, hvad I ser, for at finde fejlene på jeres gerningssteder. Tryk i det område, hvor I tror, noget mangler. Find alle fem objekter for at gennemføre aktiviteten. Bemærk, at I kan bevæge scenariet ved at trykke på de to pile i henholdsvis venstre og højre side af skærmen. 

Murder Manor

Løs mordet ved at samle ledetråde i de forskellige rum i palæet. I har adgang til hver jeres del af palæet og går ind de enkelte rum ved at trykke på den overliggende knap. Inde i rummet kan I trykke på de objekter, der lyser op, eller eventuelle karakterer for at få mere information. Gå til rummet “accuse”, når I er klar til at præsentere jeres hypotese om, hvem der begik mordet, hvem der blev myrdet, hvilken beskæftigelse ofret havde, i hvilket rum mordet fandt sted, og hvad mordvåbnet var.  

The Globe

Beskriv de 12 personer i publikum til hinanden. Identificér de tre medlemmer af “The Order of the Cetus”, som er identiske på begge jeres skærme. Vær opmærksom på, at små forskelle adskiller dem fra hinanden, så giv detaljerede beskrivelser til jeres partner. Tryk på dem for at markerer dem (op til tre) og tryk på dem endnu en gang for at fjerne markeringen. Tryk på check-knappen, når I har markeret de tre identiske karakterer. 

Interrogation

Forhør vidnet og snak sammen for at finde ud af, hvornår den mistænkte lyver eller fortæller sandheden. Bemærk, at I har to forskellige skærmbilleder. Arthur skal afhøre vidnet og videregive den information, som den mistænkte giver. Chloe skal checke, om den information stemmer overens med de dokumenter og baggrundsinformation, som hun har tilgængelig på sin skærm. Hvis den mistænkte lyver, skal Arthur trykke “Mark as lie”, og Chloe skal trykke på det tekststykke, der beviser, at den mistænkte lyver. Den mistænkte bryder sammen og tilstår, når han bliver fanget i fire løgne.